Avicar plus

AVICAR PLUS

 

Vinçotte International biedt aan autoschadebedrijven de mogelijkheid om dankzij het Avicar Plus-certificaat het statuut van 'erkend hersteller' te verkrijgen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

 

Wetgeving

 

Een aantal criteria opgenomen in de auditprocedure betreffen wettelijk vereisten. Onder meer de naleving van de periodiciteiten voor wat betreft het materiaal dat onderworpen is aan periodieke keuringen. Conformiteit met de geldende milieuwetgeving en eventuele sectorale voorwaarden worden geverifieerd op basis van de toegekende milieuvergunning(en).

 

Normen of standaarden

 

De audit procedure is gebaseerd op de AVICAR PLUS controlelijst, die rekening houdt met de eisen die door de verzekeringsmaatschappijen worden gesteld. Op deze manier sluit elk koetswerkbedrijf met een AVICAR PLUS certificaat aan bij het servicebeleid van de verzekeringsmaatschappijen en wordt het door de verzekeringsmaatschappijen erkend als een betrouwbare onderneming met een hoger kwaliteitsniveau.

 

Doelgroep

 

In het kader van de audit wordt op een objectieve wijze nagegaan of het koetswerkbedrijf beantwoordt aan de vastgestelde criteria. Deze criteria omvatten administratieve, kwaliteits-, veiligheids- en uitrustingsvereisten. De audit wordt uitgevoerd volgens de procedure omschreven in het Algemeen Reglement en beoogt een organisatorische werking volgens een kwalteitsvol systeem.

 

Voordelen van deze dienst

 

Vinçotte is een totaal onafhankelijke instantie, wat meteen de volledige neutraliteit in de audit procedure garandeert.

Het AVICAR PLUS-certificaat biedt u de mogelijkheid om via een kwaliteitsvol systeem te werken als erkend hersteller. Dit met de door u gekozen verzekeringsmaatschappijen met dewelke u een overeenkomst sluit.

 

Het systeem van het AVICAR PLUS-certificaat is gesteund op een eenvoudig en transparant algemeen reglement dat voor ieder onderdeel van de certificatieprocedure een duidelijke omschrijving geeft.

 

Voor autoschadebedrijven is zorg voor kwaliteit een belangrijk gegeven. Het AVICAR PLUS-certificaat garandeert aan de betrokken partijen dat de gecertifiëerde bedrijven een bijzondere kwaliteitszorg waarborgen. Zodra ze aan alle vereisten voldoen, wordt hun het AVICAR PLUS-certificaat toegekend voor een periode van drie jaar.

Gedurende deze periode worden twee opvolgingsaudits voorzien.

 

Uiteraard mag het bedrijf tijdens de volledige geldigheidsduur zijn AVICAR PLUS certificaat afficheren, het voor reclamedoeleinden gebruiken en zelfs kopieën van het overeenstemmende auditverslag openbaar maken.