Tevredenheidsmeting

De klantentevredenheid is zeer belangrijk. De klanten hebben de mogelijkheid na herstelling van hun wagen, deel te nemen aan een online tevredenheidsenquête. We analyseren nauwgezet de resultaten en nemen gepast actie op basis van het DMAIC of DFSS-principe (6-Sigma).